Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Снежана Зечевић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, пријављеног кандидата доц. др Снежане Зечевић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Наташа Бакић Мирић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, пријављеног кандидата проф. др Наташе Бакић Мирић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана…