Извештај Комисије о избору у звање редовног професора кандидат др Мирослав Крстић

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора, кандидат др Мирослав Крстић, научна област Психолошке науке, ужа научна област Клиничка психологија.

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 21.01.2016.- 19.02.2016. године

ИЗВЕШТАЈ

ПРИМЕДБА НА ИЗВЕШТАЈОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави, кандидати Емилија Реџић. Стеван Врекић и Марија Рушпић

Избор у звање сарадника у настави, кандидати Емилија Реџић. Стеван Врекић и Марија Рушпић. Предложени кандидат је Емилија Реџић.
Научна област Филолошке науке, ужа научна област Савремени српски језик.
Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 21.01.2016. до 04.02.2016. године