Седнице Изборног и Наставно-научног већа (29. 5. 2024)

Шеста седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 29. маја 2024. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Осма седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 29. маја 2024. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице