Катедра:

Педагогија

Чланови катедре за педагогију:

Председник катедре: Доц. др Звездан Арсић zvezdanars@gmail.com
Секретар катедре: Драгиша Вучинић vucinic_dragisa@yahoo.com

На Катедри за педагогију акредитоване су основне и мастер академске студије.
Наставници на катедри:
Тамара Добрић

Сарадник у настави

Марија Кузмановић

Сарадник у настави

Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Звездан Арсић

Ванредни професор

Игор Ђурић

Ванредни професор

Татјана Радојевић

Доцент

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Драгиша Вучинић

Доцент