Катедра:

Педагогија

Чланови катедре за педагогију:

Председник катедре: Доц. др Звездан Арсић zvezdanars@gmail.com
Секретар катедре: Драгиша Вучинић vucinic_dragisa@yahoo.com

На Катедри за педагогију акредитоване су основне и мастер академске студије.
Наставници на катедри:
Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Игор Ђурић

Ванредни професор

Татјана Радојевић

Доцент

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Драгиша Вучинић

Доцент

Тамара Добрић

Асистент

Марија Кузмановић

Асистент

Звездан Арсић

Ванредни професор