Психологија – ДАС

       Докторске академске студије Психологије на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици трају 3 (три) године, односно 6 семестара и њима се остварује 180 ЕСПБ. Студијски програм се изводи кроз наставу, самостални истраживачки рад студента, као и израду и одбрану докторске дисертације. Одбраном докторске дисертације кандидат стиче академски назив доктор…

Историја уметности – МАС

Структура програма мастер академских студија Историје уметности одређена је кроз савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије и Косова и Метохије као њеног саставног дела; принципе савременог (европског) система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији.        Студијски програм мастер академских студија Историје уметности…