Катедра:

Историја

Чланови катедре за историју:

Председник катедре: Проф. др Владан Виријевић virijevicvladan01@gmail.com
Секретар катедре: Асс. Дејан Гашић  dejan.gasic@pr.ac.rs

Настава на студијској групи за историју Филозофског факултета у Приштини почела се изводити од оснивања факултета 1960. године. Тако данашња Катедра за историју Филозофског факултета у Косовској Митровици има традицију дужу од пола века. На Катедри за историју акредитоване су oсновне академске студије и мастер академске студије. На катедри за историју акредитоване су основне академске и мастер академске студије.

Наставници на катедри:
Марко Атлагић

Редовни професор

Драги Маликовић

Редовни професор

Здравко Делетић

Редовни професор

Глигор Самарџић

Ванредни професор

Радмило Пекић

Ванредни професор

Божидар Зарковић

Доцент

Далибор Елезовић

Доцент

Саша Станојевић

Доцент

Владан Виријевић

Ванредни професор

Милош Марсенић

Доцент