Катедра:

Историја

Чланови катедре за историју:

Председник катедре: Проф. др Владан Виријевић virijevicvladan01@gmail.com
Секретар катедре: Асс. Дејан Гашић  dejan.gasic@pr.ac.rs

Настава на студијској групи за историју Филозофског факултета у Приштини почела се изводити од оснивања факултета 1960. године. Тако данашња Катедра за историју Филозофског факултета у Косовској Митровици има традицију дужу од пола века. На Катедри за историју акредитоване су oсновне академске студије и мастер академске студије. На катедри за историју акредитоване су основне академске и мастер академске студије.

Наставници на катедри:
Саша Станојевић

Доцент

Милош Марсенић

Доцент

Радмило Пекић

Ванредни професор

Здравко Делетић

Редовни професор

Станка Столић

Асистент

Божидар Зарковић

Ванредни професор

Глигор Самарџић

Ванредни професор

Владан Виријевић

Редовни професор

Дејан Гашић

Асистент

Далибор Елезовић

Доцент

Јован Алексић

Асистент

Александра Радосављевић

Асистент