Катедра:

Историја

Чланови катедре за историју:

Председник катедре: Проф. др Владан Виријевић virijevicvladan01@gmail.com
Секретар катедре: Асс. Дејан Гашић  dejan.gasic@pr.ac.rs

Настава на студијској групи за историју Филозофског факултета у Приштини почела се изводити од оснивања факултета 1960. године. Тако данашња Катедра за историју Филозофског факултета у Косовској Митровици има традицију дужу од пола века. На Катедри за историју акредитоване су oсновне академске студије и мастер академске студије. На катедри за историју акредитоване су основне академске и мастер академске студије.

Наставници на катедри:
Дејан Гашић

Асистент

Саша Станојевић

Доцент

Милош Марсенић

Доцент

Глигор Самарџић

Ванредни професор

Радмило Пекић

Ванредни професор

Здравко Делетић

Редовни професор

Далибор Елезовић

Доцент

Станка Столић

Асистент

Владан Виријевић

Ванредни професор

Божидар Зарковић

Доцент