Катедра:

Историја

Чланови катедре за историју:

Председник катедре: Проф. др Владан Виријевић virijevicvladan01@gmail.com
Секретар катедре: Асс. Дејан Гашић  dejan.gasic@pr.ac.rs

Настава на студијској групи за историју Филозофског факултета у Приштини почела се изводити од оснивања факултета 1960. године. Тако данашња Катедра за историју Филозофског факултета у Косовској Митровици има традицију дужу од пола века. На Катедри за историју акредитоване су oсновне академске студије и мастер академске студије. На катедри за историју акредитоване су основне академске и мастер академске студије.

Наставници на катедри:
Милош Марсенић

Доцент

Станка Столић

Асистент

Божидар Зарковић

Ванредни професор

Дејан Гашић

Асистент

Јован Алексић

Асистент

Александра Радосављевић

Асистент

Радмило Пекић

Редовни професор

Глигор Самарџић

Редовни професор

Далибор Елезовић

Ванредни професор

Саша Станојевић

Ванредни професор

Владан Виријевић

Редовни професор