Основне академске студије историје обезбеђују оспособљавање историчара који ће квалификовано, креативно и активно обављати све стручне послове у савременом образовању, и радити у оним ресорима савременог друштва где постоји потреба за његовим радом и доприносом за даљи развој Републике Србије. Студенти се на основним академским студијама обавештавају о развоју историјске науке и уводе се у научноистраживачке принципе и методе савремене историографије и упознавају са савременим кретањима ове науке и њеним достигнућима. Поред тога овладавају техникама прикупљања различитих врста историјских извора и анализом истих. Студенти се оспособљавају за самостално расуђивање и правилно закључивање историјских појава и процеса као и њихове примене у пракси. Оспособљавају се за сагледавање актуелиних друштвено-политичких питања и раду на популаризацији историје као науке и њеног значаја у друштву.

Шеф катедре: Проф. др Далибор Елезовић

Секретар: асистент Станка Столић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Владан Виријевић

Редовни професор

Далибор Елезовић

Ванредни професор

Радмило Пекић

Редовни професор

Глигор Самарџић

Редовни професор

Божидар Зарковић

Ванредни професор

Милош Марсенић

Доцент

Саша Станојевић

Ванредни професор

Станка Столић

Асистент

Дејан Гашић

Асистент

Јован Алексић

Асистент

Александра Радосављевић

Асистент