Основне академске студије историје обезбеђују оспособљавање историчара који ће квалификовано, креативно и активно обављати све стручне послове у савременом образовању, и радити у оним ресорима савременог друштва где постоји потреба за његовим радом и доприносом за даљи развој Републике Србије. Студенти се на основним академским студијама обавештавају о развоју историјске науке и уводе се у научноистраживачке принципе и методе савремене историографије и упознавају са савременим кретањима ове науке и њеним достигнућима. Поред тога овладавају техникама прикупљања различитих врста историјских извора и анализом истих. Студенти се оспособљавају за самостално расуђивање и правилно закључивање историјских појава и процеса као и њихове примене у пракси. Оспособљавају се за сагледавање актуелиних друштвено-политичких питања и раду на популаризацији историје као науке и њеног значаја у друштву.

Шеф катедре: доц. др Далибор Елезовић

Секретар: асистент Дејан Гашић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Марко Атлагић

Редовни професор

Глигор Самарџић

Ванредни професор

Милош Марсенић

Доцент

Далибор Елезовић

Доцент

Саша Станојевић

Доцент

Владан Виријевић

Ванредни професор

Божидар Зарковић

Доцент

Драги Маликовић

Редовни професор

Радмило Пекић

Ванредни професор

Здравко Делетић

Редовни професор

Дејан Гашић

Асистент

Станка Столић

Асистент