Катедра:

Енглески језик и књижевност

Чланови катедре за енглески језик и књижевност:

Председник катедре: Проф. др Драгана Спасић aidnimspasic@gmail.com
Секретар катедре: Aсс Снежана Зечевић snezanaz@beotel.net

Катедра за енглески језик и књижевност је основана 1960. године као истурено одељење Филолошког факултета Универзитета у Београду. Први шеф Катедре је био проф. др Саша Петровић. Захваљујући његовом пожртвованом раду и сарадњи са колегама Светозарем Игњачевићем, Илеаном Чуром, Корнелом Могошем, Ратомиром Ристићем, Зорицом Грданички и многим другим наставницима и сарадницима, временом је расло интересовање младих за студирањем једног од најперспективнијих језика будућности какав је данас енглески језик. Неколико година касније несебично залагање наставника и образовање све већег броја студената је уродило плодом, јер 1974. године Катедра за енглески језик и књижевност постаје самостална и функционише у склопу Филозофско-филолошког факултета Универзитета у Приштини све до 1999. године. Због несрећних ратних околности које су задесиле територију Косова и Метохије, Катедра је наставила рад на Учитељском факултету у Врању, а од 2002. године па све до данас постоји у оквиру Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
На Катедри за енглески језик и књижевност су акредитоване основне академске и дипломске академске – мастер студије. Настава се изводи у просторијама опремљеним савременим наставним средствима, а студентима је на располагању и библиотека са великим бројем литературе на енглеском језику. Студирање у таквим условима у присуству стручног кадра пружа квалитетно образовање у трајању од четири године. Студијски програм обухвата стицање теоријског знања и практичних вештина из области енглеског језика и књижевности чиме се студенти оспособљавају за обављање многобројних професионалних делатности.
Применом разноврсних метода прилагођених структури како обавезних тако и изборних предмета заснованих на интердисциплинарности, студенти развијају способности за коришћење модерних технологија, доступна им је савремена литература из свих области и стичу основу за даље усавршавање. Велики број успешних професора енглеског језика и књижевности, преводилаца као и стално присутно интересовање за стицањем знања на овој Катедри, дају подстрек наставном особљу за још бољим и квалитетнијим радом, а истовремено су и доказ перманентне атрактивности енглеског језика и књижевности.
Наставници на катедри:
Наташа Нинчетовић

Асистент

Анита Јанковић

Лектор

Данијела Кулић

Доцент

Драгана Спасић

Редовни професор

Јелена Бабић-Антић

Доцент

Тамара Јеврић

Доцент

Никола Данчетовић

Доцент

Радоје Шошкић

Доцент

Ана Андрејевић

Доцент

Бранислава Дилпарић

Доцент

Јелена Ратковић Стевовић

Лектор

Миљана Ђоровић

Сарадник у настави

Сања Вујновић

Лектор

Снежана Зечевић

Доцент

Мирјана Лончар-Вујновић

Редовни професор

Наташа Бакић-Мирић

Ванредни професор

Младен Јаковљевић

Ванредни професор