Студије енглеског језика и књижевности студентима пружају прилику да се упознају са енглеским језиком и англофоним књижевностима, од њиховог настанка до 21. века, уз изучавање историје и културних специфичности земаља у којима се говори енглески језик.

Завршетком студија у трајању од четири године студент добија 240 ЕСПБ бодова и стиче могућност за упис на мастер академске студије.

Изучавањем језика студенти се упознају са теоријским основама фонетике и фонологије, граматиком енглеског језика и правилном употребом граматичких и фонолошких структура, уз стицање увида у развој лингвистике и њених дисциплина, морфологије, синтаксе, семантике и лексикологије.

Књижевни предмети упознају студенте са историјом и теоријом књижевности, као и са тематским и жанровским оквирима, историјским контекстима и културолошким околностима у којима су настајала значајна дела англофоних књижевности, уз неопходно изучавање веза са савременим околностима, правцима и тенденцијама.

Стечена знања из области енглеског језика, књижевности и методике наставе енглеског језика студенте припремају за рад у настави енглеског језика, послове превођење, као и за обављање бројних других послова који захтевају одлично познавање енглеског језик, књижевности и културе.

Шеф катедре: проф. др Данијела Кулић

Секретар: асистент Снежана Зечевић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Мирјана Лончар-Вујновић

Редовни професор

Младен Јаковљевић

Ванредни професор

Наташа Бакић-Мирић

Ванредни професор

Бранислава Дилпарић

Доцент

Данијела Кулић

Доцент

Ана Андрејевић

Доцент

Снежана Зечевић

Доцент

Јелена Бабић-Антић

Доцент

Радоје Шошкић

Доцент

Тамара Јеврић

Доцент

Никола Данчетовић

Доцент

Наташа Нинчетовић

Асистент

Анита Јанковић

Лектор

Јелена Ратковић Стевовић

Лектор

Сања Вујновић

Лектор

Миљана Ђоровић

Сарадник у настави

Никола Јанковић

Лектор