Студије енглеског језика и књижевности студентима пружају прилику да се упознају са енглеским језиком и англофоним књижевностима, од њиховог настанка до 21. века, уз изучавање историје и културних специфичности земаља у којима се говори енглески језик.

Завршетком студија у трајању од четири године студент добија 240 ЕСПБ бодова и стиче могућност за упис на мастер академске студије.

Изучавањем језика студенти се упознају са теоријским основама фонетике и фонологије, граматиком енглеског језика и правилном употребом граматичких и фонолошких структура, уз стицање увида у развој лингвистике и њених дисциплина, морфологије, синтаксе, семантике и лексикологије.

Књижевни предмети упознају студенте са историјом и теоријом књижевности, као и са тематским и жанровским оквирима, историјским контекстима и културолошким околностима у којима су настајала значајна дела англофоних књижевности, уз неопходно изучавање веза са савременим околностима, правцима и тенденцијама.

Стечена знања из области енглеског језика, књижевности и методике наставе енглеског језика студенте припремају за рад у настави енглеског језика, послове превођење, као и за обављање бројних других послова који захтевају одлично познавање енглеског језик, књижевности и културе.

Шеф катедре: проф. др Драгана Спасић

Секретар: асистент Снежана Зечевић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Ана Андрејевић

Доцент

Младен Јаковљевић

Доцент

Драгана Спасић

Редовни професор

Мирјана Лончар Вујновић

Редовни професор

Данијела Кулић

Доцент

Бранислава Дилпарић

Доцент

Никола Данчетовић

Асистент

Тамара Јеврић

Асистент

Наташа Нинчетовић

Асистент

Јелена Ратковић Стевовић

Асистент

Радоје Шошкић

Асистент

Снежана Зечевић

Асистент

Јелена Бабић-Антић

Асистент

Анита Јанковић

Лектор