Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Неџиб Прашевић

       Извештај Комисије о избору наставника у звање ванредовног професора за научну област Филозофија, ужу научну област Нововековно-савремена филозофија, кандидата доц. др Неџиб Прашевић.

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 28. 2. 2020. до 29. 3. 2020.

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Радмило Пекић

       Извештај Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја средњег века, кандидата проф. др Радмила Пекића.

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 27. 2. 2020. до 28. 3. 2020.

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Глигор Самарџић

      Извештај Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја старог века, кандидата проф. др Глигора Самарџића.

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 27. 2. 2020. до 28. 3. 2020.

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (04. 03. 2020)

Пета седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2019/2020. години, одржаће се 04. 03. 2020. године са почетком у 12:00 часова.

Дневни ред седнице

Шеста седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2019/2020. години, одржаће се 04. 03. 2020. године са почетком у 12:30 часова.

Дневни ред седнице

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (28.01.2020)

Четврта седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2019/2020. години, одржаће се 28.01.2020. године са почетком у 11:00 часова.

Дневни ред седнице

Пета седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2019/2020. години, одржаће се 28.11.2020. године са почетком у 11:30 часова.

Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Маријана Стојковић

Извештај Комисије о избору у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, кандидати: Маријана Стојковић и Младен Станић. Предложени кандидат је Маријана Стојковић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 од дана оглашавања, односно од 27. 12. 2019. до 11. 01. 2020. године. ИЗВЕШТАЈ Приговор на извештај Комисије Одговор Комисије…

Details

Извештај Комисије о избору сарадника у настави кандидат Сара Јекић

Извештај Комисије о избору наставника у звање сарадника у настави за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, кандидати Сара Јекић и Ђорђе Кебара.
Предложени кандидат је Сара Јекић.
Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 25.12.2019. до 09.01.2020.

Извештај Комисије о избору наставника у звање доцента кандидат Александар Костадиновић

Извештај Комисије о избору наставника у звање доцента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, кандидати др Александар Костадиновић и др Ненад Кебара.
Предложени кандидат је др Александар Костадиновић.
Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 25.12.2019. до 24.01.2020.