Психологија – ДАС

       Докторске академске студије Психологије на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици трају 3 (три) године, односно 6 семестара и њима се остварује 180 ЕСПБ. Студијски програм се изводи кроз наставу, самостални истраживачки рад студента, као и израду и одбрану докторске дисертације. Одбраном докторске дисертације кандидат стиче академски назив доктор…

Језик и књижевност – ДАС

Докторске академске студије Језика и књижевности су интердисциплинарно усмерене на образовање и формирање стручног научног кадра оспособљеног да организује и реализује научна истраживања и подстиче развој изучавања језика и књижевности, захваљујући чему ће представљати компетентне сараднике оспособљене за квалитетан допринос не само у домаћим него и у међународним оквирима. Докторске академске студије из језика и…

Педагогија – ДАС

Сврха студијског програма докторских студија Педагогије је развој педагошке науке, критичког мишљења и образовање кадрова (доктора педагошких наука) оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања у области васпитања и образовања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују резултате истраживања у педагогији и другим друштвено-хуманистичким наукама, узимајући у обзир савремена научна сазнања, друштвене…

Социологија – ДАС

Будући да је сврха студијског програма докторских студија развој критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују домете истраживања у социологији и сродним наукама, циљ докторских студија социологије јесте: оспособљавање студената за самостални, научноистраживачки рад у социологији у области теоријских и…

Историја – ДАС

Докторске академске студије Историје Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у складу су са Болоњском декларацијом и трају три  године (шест  семестара, 180 ЕСПБ). Студијски програм се изводи кроз наставу, семинаре, самостални истраживачки рад студента, као и израду и одбрану докторске дисертације. По завршетку студија кандидат стиче научни назив Доктор…