Катедра:

Социологија

Чланови катедре за социологију:

Председник катедре: Проф. др Петар Анђелковић profapetar@gmail.com
Секретар катедре: Асс Бранислава Краговић, МА branislava_kragovic@yahoo.com

На Катедри за социологију акредитоване су основне и мастер академске студије, као и докторске студије.
Наставници и сарадници:
Бранислава Краговић

Асистент

Зоран Недељковић

Доцент

Снежана Миливојевић

Ванредни професор

Радица Недељковић

Асистент

Иван Башчаревић

Доцент

Никола Живић

Асистент

Милојица Шутовић

Редовни професор

Петар Анђелковић

Редовни професор

Оливера Марковић-Савић

Ванредни професор