Катедра:

Психолохија

Чланови катедре за психологију:

Председник катедре: Проф. др Мирослав Крстић krsticne@neobee.net
Секретар катедре: Миљана Павићевић, сарадник у настави miljanapavicevic@yahoo.com

Катедра за психологију једна је од најмлађих катедри Филозофског факултета Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. Први пут уписује студенте школске 1997-1998. године. Иако мала и тек у повоју, Катедра за психологију успева да опстане у различитим условима рада и да се развије у студијску групу која изазива највеће интересовање студената, како на Филозофском факултету тако и на целом Универзитету у Приштини. Катедра за психологију, тако, сваке године уписује пун број студената, а својим програмом и кадровима постала је конкурентна групама за психологију на осталим универзитетима у Србији.
На Катедри за психологију акредитоване су основне академске студије, док је процес акредитације мастер академских студија у току.
Наставници на катедри:
Јелена Јевремовић

Асистент

Тијана Тодић Јакшић

Асистент

Миљана Павићевић

Асистент

Сенка Костић

Асистент

Владимир Јовић

Ванредни професор

Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Биљана Јаредић

Доцент

Оливера Радовић

Доцент

Јелена Минић

Доцент

Душан Ранђеловић

Ванредни професор

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Анђела Кељановић

Асистент

Мина Манић

Сарадник у настави

Кристина Ранђеловић

Асистент

Драгана Станојевић

Ванредни професор

Мирослав Крстић

Редовни професор