Сврха студијског програма oсновних академских студија психологије је пружање студентима основног образовања из, како тренутно, тако и у историјском смислу водећих теоријских система и истраживачких метода и парадигми које имају за циљ разумевање понашања појединца. На овом нивоу студија нагласак је посебно стављен на усвајање концептуалног знања из базичних и примењених области психологије заједно са разумевањем емпиријске основе одређене дисциплине, a посебан акценат се ставља на методе истраживања понашања и обраде података.

Оваква структура програма опрема студента при завршетку студија вештинама анализирања и интегрисања различитих теоријских перспектива које су неопходне за даље студирање психологије или других сличних студија. У професионалном смислу, овај ниво студија омогућава свршеном студенту да прати и критички разматра научну и стручну литературу, да методолошки коректно евалуира свој и туђ рад и при томе примени статистичко резоновање, да организује и учествује у групном раду. Овај ниво студија даје професионалну квалификацију за самостално обављање професија које захтевају разумевање узоркованња, статистичке обраде података у хуманистичким наукама, презентацију резултата, увид у психолошку литературу, извођење унапред осмишњених психолошких пројеката. Студијски програм је такође основа за наставак студија психологије и стицање специфичних професионалних знања и вештина.

Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић

Секретар: Сенка Костић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Благоје Нешић

Редовни професор

Милорад Тодоровић

Ванредни професор

Оливера Радовић

Доцент

Драгана Станојевић

Доцент

Јелена Минић

Доцент

Мирослав Крстић

Редовни професор

Душан Ранђеловић

Доцент

Владимир Јовић

Ванредни професор

Биљана Јаредић

Доцент

Јелена Јевремовић

Асистент

Тијана Тодић Јакшић

Асистент

Миљана Павићевић

Асистент

Анђела Кељановић

Сарадник у настави

Сенка Костић

Сарадник у настави