Сврха студијског програма oсновних академских студија психологије је пружање студентима основног образовања из, како тренутно, тако и у историјском смислу водећих теоријских система и истраживачких метода и парадигми које имају за циљ разумевање понашања појединца. На овом нивоу студија нагласак је посебно стављен на усвајање концептуалног знања из базичних и примењених области психологије заједно са разумевањем емпиријске основе одређене дисциплине, a посебан акценат се ставља на методе истраживања понашања и обраде података.

Оваква структура програма опрема студента при завршетку студија вештинама анализирања и интегрисања различитих теоријских перспектива које су неопходне за даље студирање психологије или других сличних студија. У професионалном смислу, овај ниво студија омогућава свршеном студенту да прати и критички разматра научну и стручну литературу, да методолошки коректно евалуира свој и туђ рад и при томе примени статистичко резоновање, да организује и учествује у групном раду. Овај ниво студија даје професионалну квалификацију за самостално обављање професија које захтевају разумевање узоркованња, статистичке обраде података у хуманистичким наукама, презентацију резултата, увид у психолошку литературу, извођење унапред осмишњених психолошких пројеката. Студијски програм је такође основа за наставак студија психологије и стицање специфичних професионалних знања и вештина.

Шеф катедре: доц. др Биљана Јаредић

Секретар: Сенка Костић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Мирослав Крстић

Редовни професор

Драгана Станојевић

Ванредни професор

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Душан Ранђеловић

Ванредни професор

Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Јелена Минић

Ванредни професор

Оливера Радовић

Доцент

Биљана Јаредић

Доцент

Јелена Јевремовић

Асистент

Тијана Тодић Јакшић

Асистент

Миљана Павићевић

Доцент

Кристина Ранђеловић

Асистент

Сенка Костић

Асистент

Анђела Кељановић

Асистент

Мина Зурковић

Асистент

Иван Стојиловић

Доцент