Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2020. годину (бр. 1/2020)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2020. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину (бр. 4/2019)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2019 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину (бр. 3/2019)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2019 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину (бр. 2/2019)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2019 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину (бр. 1/2019)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2019 Позив Конкурсна документација   Одлука о додели уговора   Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Адаптација и проширење простора студентске службе Факултета (ЈН 2/2018)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавкa радова – Адаптација и проширење простора студентске службе Факултета ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2018. годину (бр. 1/2018)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2018. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2018 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2017. годину (бр. 2/2017)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2017. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2017. годину

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2017. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2016. годину

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2016. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору