Јавна набавка – Адаптација и проширење простора студентске службе Факултета (ЈН 2/2018)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавкa радова – Адаптација и проширење простора студентске службе Факултета ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору