Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Сибин Братина

Извештај Комисије о избору у звање асистента, научна област Филозофија, ужа научна област Нововековно – савремена филозофија, кандидати: Сибин Братина, Марио Калик, Лука Кешељевић, Далибор Стефановски, Милосав Гудовић. Предложени кандидат је Сибин Братина. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 09.12.2019. до 24.12.2019. ИЗВЕШТАЈ

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину (бр. 4/2019)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2019 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору