СКУНС доделила захвалницу проф. др Валентини Питулић за допринос образовању

Поводом Дана студената, 04. априла 2015. године Студентска конференција Универзитета Србије на Свечаној академији која је одржана 03. априла 2015. године у Дому културе у Студентском граду у Београду доделила је продекану за наставу Филозофског факултета Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Валентини Питулић ЗАХВАЛНИЦУ за значајан допринос квалитету образовања…

Резултати испита – Методика наставе енглеског језика

Катедра за енглески језик и књижевност Резултати испита одржаних 01.04. 2015. год. Методика наставе енглеског језика (стари програм): 1. Никола Мрвић 310 8 (осам) 2. Сања Мркић 340 6 (шест) 3. Јадранка Кијевчанин 413 6 (шест)   Методика наставе енглеског језика 2 (нови програм): 1. Александар Милановић 122/10 8 (73б) (осам) Методика наставе енглеског језика…

Трибина Библиотеке САНУ – 14. април

Трибина Библиотеке САНУ www.sanu.ac.rs Библиотека Српске академије наука и уметности има част да Вас замоли да присуствујете приказивању књига Српски језик на Косову и Метохији данас : (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект) / Митра Рељић. – Београд : САНУ ; Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013 Зборник Института за српски језик САНУ. [Књ.]…

Социологија – МАС

Студијски програм мастер академских студија Социологије у трајању од једне године (два семестра) има бодовну вредност 60 ЕСПБ бодова, након чега студенти стичу стручни назив Мастер социолог. Програм садржи један обавезни и пет изборних предмета, распоређених у пет изборних блокова, као и два практична предмета (стручну и педагошку праксу), који омогућавају студентима да заокруже и…

Српска књижевност и језик – МАС

Студијски програм мастер академских студија Српске књижевности и језика садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Српски језик и књижевност – МАС

Студијски програм мастер академских студија Српског језика и књижевности садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Руски језик и књижевност – МАС

Мастер академске студије Руског језика и књижевности трају једну годину, односно, два семестра. Бодовна вредност мастер студија износи 60 бодова по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer System, ECTS). Студијски програм обухвата обавезне и изборне предмете.        Студије садрже два модула – језички и књижевни. У првом семестру студентима се, поред обавезних предмета, нуде…

Психологија – МАС

Мастер академске студије Психологије трају једну годину. Програм обухвата два модула: Психологија образовања и Клиничка психологија. Обавезни предмети у оквиру оба модула су: Методологија психолошких истраживања, Академске вештине, Студијски истраживачки рад и Стручна пракса, из којих се настава на оба модула изводи у летњем семестру.        Током зимског семестра студенти на оба модула бирају четири…

Педагогија – МАС

Мастер академске студије Педагогије трају  једну  годину. У том периоду студенти полажу три обавезна и у оквиру четири изборна блока бирају четири од укупно дванаест изборних предмета.        Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни, научни и педагошки рад у различитим областима педагогије.        Студијски програм обухвата обавезно подручје оспособљавања студената, а…

Енглески језик и књижевност – МАС

Студијски програм мастер академских студија Енглеског језика и књижевности усклађен је са одредбама ЗВО. Мастер академске студије Енглеског језика и књижевности надовезују се на основне четворогодишње академске студије и трају два семестра, односно, једну школску годину. Бодовна вредност мастер академских студија износи 60 бодова на годишњем нивоу по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer…