Извештај Комисије о избору у звање истраживач-приправник, кандидат Урош Микетић

Извештај Комисије о избору у звање истраживач-приправник, кандидат Урош Микетић Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 28.08.2018. до 12.09.2018. ИЗВЕШТАЈ