Извештај Комисије о избору у звање асистента, предложени кандидат Марија Секулић

Извештај Комисије о избору у звање асистента, научна област Педагошке науке, ужа научна област Педагогија, теорија наставе и методика васпитно-образовног рада, кандидати Марија Секулић и Биљана Стошић. Предложени кандидат: Марија Секулић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 30.08.2018. до 14.09.2018. ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора кандидат проф. др Голуб Јашовић

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора, научна област Филолошке науке, ужа научна област Савремени српски језик, кандидат проф. др Голуб Јашовић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 29.08.2018. до 28.09.2018. ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање доцента кандидат доц. др Дејан Тубић

Извештај Комисије о избору у звање доцента, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Историја уметности, кандидат доц. др Дејан Тубић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 28.08.2018. до 27.09.2018. ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање истраживач-приправник, кандидат Урош Микетић

Извештај Комисије о избору у звање истраживач-приправник, кандидат Урош Микетић Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 28.08.2018. до 12.09.2018. ИЗВЕШТАЈ