Катедра:

Филозофија

Чланови катедре за филозофију:

Председник катедре: Проф. др Александар Петровић aleksandarpet1@gmail.com
Секретар катедре: Доц. др Неџиб Прашевић n.prasevic@gmail.com

Катедра за филозофију на Филозофском факултету у Косовској Митровици опредељена је да негује класичан тип филозофије. Циљ њених образовних програма је да васпита студенте за истраживања која су својствена самој философији, према класичним дисциплинама, а које су се уважавале миленијумима у дугом трајању од антике до савремености, и биће уважаване док се уважава сама филозофија. У историјском погледу, њена посебност је и у уважавању византијске, а не само грчко-римске филозофије, која се према програму равноправно проучава, као што се поред западноевропских уважавају и модерни руски мислиоци.На катедри за филозофију акреитоване су основне академске студије .
Наставници на катедри:
Микоња Кнежевић

Ванредни професор

Александар Петровић

Редовни професор

Бранкица Поповић

Ванредни професор

Неџиб Прашевић

Доцент

Борис Братина

Ванредни професор

Александар Ристески

Асистент