На Катедри за филозофију начелно се негује класичан приступ филозофским учењима, али изражен на историјски начин, тако да се узимају у обзир и начини разумевања одређених области које су дивергентно постављане у савременој филозофији. Како упознавање са савременим правцима развоја филозофије (феноменологија, прагматизам, егзистенцијализам, аналитичка филозофија, структурализам, дијалогизам или филозофија другог и другачијег, итд.) опредељује и начин виђења и постављања филозофских проблема, њихова разрешавања су ствар вишеслојности разумевања и упућеног тумачења. У посебност нашег студијског програма спада то да подједнако уважава западноевропску схоластичку мисао, као и патристичку и исихастичку мисао на Истоку Европе, у препознавању важних момената, који су омогућили трајање саме филозофије кроз време. У групи изборних предмета, поред филозофије културе, науке, религије, беседништва, историје и духа, изучавају се и историја руске, као и историја српске филозофије, што отвара могућност дубље артикулације односа појединца према општости, у правцу самопросветљавања домена упознавања са самим собом.

Шеф катедре: проф. др Александар Петровић

Секретар: проф. др Неџиб Прашевић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Александар Петровић

Редовни професор

Бранкица Поповић

Ванредни професор

Микоња Кнежевић

Ванредни професор

Борис Братина

Ванредни професор

Неџиб Прашевић

Ванредни професор

Александар Ристески

Асистент