Катедра за филозофију на Филозофском факултету у Косовској Митровици опредељена је да негује класичан тип филозофије. Циљ њених образовних програма је да васпита студенте за истраживања која су својствена самој философији, према класичним дисциплинама, а које су се уважавале миленијумима у дугом трајању од антике до савремености, и биће уважаване док се уважава сама филозофија. У историјском погледу, њена посебност је и у уважавању византијске, а не само грчко-римске филозофије, која се према програму равноправно проучава, као што се поред западноевропских уважавају и модерни руски мислиоци.

Шеф катедре: проф. др Александар Петровић

Секретар: доц. др Неџиб Прашевић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Неџиб Прашевић

Доцент

Александар Петровић

Редовни професор

Бранкица Поповић

Ванредни професор

Микоња Кнежевић

Ванредни професор

Борис Братина

Доцент

Ратко Митровић

Асистент