Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Теодора Јакшић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за научну област Социолошке науке, ужу научну област Социологија, предложеног кандидата Теодоре Јакшић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета у…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Драгана Станојевић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, пријављеног кандидата проф. др Драгане Станојевић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања (члан…

Одбране завршних радова на ОАС – ЈАНУАР 2024.

РАСПОРЕД ЗАВРШНИХ ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ   Кандидат Комисија (ментор, председник, члан) Датум и време Сала   КАТЕДРА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Андријана Ристић Проф. др Ана Јањушевић Оливери Проф. др Марина Николић Проф. др Јелена Михајловић 17. 1. 2024. у 9.30 14   КАТЕДРА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ Жарко Павловић…

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави – кандидат Кристина Милутиновић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, предложеног кандидата Кристине Милутиновић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског…