Извештај Комисије о избору у звање доцента – кандидат доц. др Сања Микетић Суботић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање доцента, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, пријављеног кандидата доц. др Сање Микетић Суботић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана…