Извештај Комисије о избору у звање доцента – кандидат др Исидора Комадина

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање доцента, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Лингвистичка русистика, пријављеног кандидата др Исидоре Комадине. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања (члан 148.…