Седнице Изборног и Наставно-научног већа (1. 12. 2021)

Друга седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2021/2022. години, одржаће се 1. 12. 2021. године са почетком у 12.00 часова.

Дневни ред седнице

 

Друга седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2021/2022. години, одржаће се 1. 12. 2021. године са почетком у 12.30 часова.

Дневни ред седнице