Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандидат Мина Зурковић

Извештај Комисије о избору у звање асистента за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, кандидати: Мина Зурковић и Ивана Димић. Предложени кандидат је Мина Зурковић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 од дана оглашавања, односно од 16. 7. 2020. до 31. 7. 2020. године. ИЗВЕШТАЈ