Међународни студентски конгрес хуманистичких и друштвених наука

       Факултет хуманистичких и друштвених наука Малтепе, из Истанбула, објављује и позива све заинтересоване на 8. Међународни студентски конгрес хуманистичких и друштвених наука (IHSSSC). Конференција ће се одржати у Истанбулу, у Турској, 02. и 03. априла 2020. године. Детаљне информације налазе се у прилогу.

Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину (бр. 3/2019)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2019. годину ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2019 Позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору