Извештај Комисије о избору у звање истраживач-сарадник, кандидат Снежана Попић

Извештај Комисије о избору у звање истраживач-сарадник, кандидат Снежана Попић Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 24.10.2019. до 08.11.2019. ИЗВЕШТАЈ