Извештај Комисије о избору у звање лектора кандидат Ивана Божовић

Извештај Комисије о избору у звање лектора, научна област Филолошке науке, ужа научна област Руски језик, кандидат Ивана Божовић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 21.10.2019. до 05.11.2019. ИЗВЕШТАЈ