Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Ивана Шакић

Извештај Комисије о избору у звање асистента, научна област Психолошке науке, ужа научна област Психологија, кандидат Ивана Шакић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 11.07.2019. до 26.07.2019. ИЗВЕШТАЈ