Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат доц. др Јелена Бајовић

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора, научна област Филолошке науке, ужа научна област Лингвистичка русистика, кандидат доц. др Јелена Бајовић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 09.07.2019. до 09.08.2019. ИЗВЕШТАЈ