Извештај Комисије о избору у звање доцента кандидат др Снежана Зечевић

Извештај Комисије о избору у звање доцента, научна област Филолошке науке, ужа научна област Англистичка лингвистика, кандидат др Снежана Зечевић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 21.03.2019. до 20.04.2019. ИЗВЕШТАЈ