Извештај Комисије о избору у звање истраживач-сарадник, кандидат Јована Марчета

Извештај Комисије о избору у звање истраживач-сарадник, кандидат Јована Марчета Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 24.01.2019. до 23.02.2019. ИЗВЕШТАЈ