Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави кандидат Миљана Ђоровић

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави, научна област Филолошке науке, ужа научна област Англофона књижевност, кандидат Миљана Ђоровић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 25.12.2018. до 09.01.2019. ИЗВЕШТАЈ