Извештај Комисије о избору у звање истраживач-приправник, кандидат Ђорђе Радовановић

Извештај Комисије о избору у звање истраживач-приправник, кандидат Ђорђе Радовановић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 06.12.2018. до 05.01.2019. ИЗВЕШТАЈ