Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Сенка Костић

Извештај Комисије о избору у звање асистента, научна област Психолошке науке, ужа научна област Општа психологија и мерење у психологији, кандидати Сенка Костић, Весна Барзуз и Ана Стаменковић. Предложени кандидат је Сенка Костић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 06.07.2017. до 21.07.2017. ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање доцента кандидат др Сања Микетић Суботић

Извештај Комисије о избору у звање доцента, научна област Филолошке науке, ужа научна област Савремени српски језик, кандидат Сања Микетић Суботић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 06.07.2017. до 05.08.2017. ИЗВЕШТАЈ