Извештај Комисије о избору у звање доцента кандидат др Саша Станојевић

Извештај Комисије о избору у звање доцента, кандидат др Саша Станојевић, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Национална историја. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 21.03.2016.- 19.04.2016. године ИЗВЕШТАЈ