СЕМИНАР је акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања за школску 2016- 17 и 2017- 18 годину

Каталошки број: 97

Компетенцијa: K4

Приоритет: 4

Институција: Филозофски факултет Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица

Особе за контакт:

Миљана Павићевић, miljanapavicevic@yahoo.com, 064 4 029 090

Јелена Минић, jminic@yahoo.com, 065 8 439 448
Аутори и реализатори:

MA Миљана Павићевић и доц. др Јелена Минић, Филозофски факултет Косовска Митровица, Катедра за психологију.

Реализатори:

  • Јелена Минић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица;
  • Биљана Јаредић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица;
  • Миљана Павићевић, мастер психолог, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица;
  • Драгана Станојевић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица;
  • Тијана Тодић Јакшић, асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица;
  • Татјана Радојевић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица.

Општи циљеви: Усвајање и развијање вештина конструктивне комуникације код наставника и сарадника основних и средњих школа и јачање способности да стечене вештине пренесу ученицима у циљу стварања оптималног окружења за васпитно-образовни рад и општи развој.

Специфични циљеви: Развијање способности и стицање вештина за директно изражавање свог мишљења и осећања и заузимање става; Способност препознавања и разликовања пасивног и агресивног понашања, упознавање са последицама таквих врста понашања и креирање нове врсте понашања – асертивног понашања; Усвајање животне филозофије жеља уместо филозофије захтева; Упознавање и примена основних техника комуникације, проширивање репертоара понашања; Стицање способности препознавања манипулације и овладавање техникама избегавања манипулације; Побољшање и развијање вештина комуникације у циљу конструктивног решавања проблема између ученика, наставног кадра и стручних сарадника у основним и средњим школама; Усвајање вештина конструктивног упућивања критике и ТИ- ЈА порука.

Теме програма: Јачање самопоуздања и самопоштовања; Пасивно и агресивно понашање; Отклањање ирационалних уверења; Технике успешне комуникације; Позитивна психологија, Технике избегавања манипулације; Бес; Конструктивно решавање конфликта; ЈА – ТИ поруке; Животне позиције у учионици.

Циљна група: Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник).

Број учесника: 30

Трајање: два дана (16 бодова)

Област: ВАСПИТНИ РАД

Цена по учеснику: 3.000 динара за оба дана.

У цену је укључен комплетан материјал са обуке, сертификат, сендвичи и освежење у паузама (за оба дана).