Седнице Изборног и Наставно-научног већа (4. 7. 2023)

Осма седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 4. 7. 2023. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Десета седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 4. 7. 2023. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице