Резултати колоквијума – Синтакса енглеског језика 2

Резултати колоквијума из предмета Синтакса енглеског језика 2:

  1. Милица Ђуринац            18
  2. Смиљана Јовановић       12
  3. Лаза Телечки                   12
  4. Бојана Прлинчевић         10
  5. Андријана Стаменковић 18
  6. Ивана Трајковић               6

 

Предметни наставник: проф. др Бранислава Дилпарић.