Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандидат Сара Јекић

Извештај Комисије о избору сарадника у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, кандидата Саре Јекић, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 22. 12. 2021. до 6. 1. 2022. године. ИЗВЕШТАЈ