Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандидат Нина Перовић

Извештај Комисије о избору сарадника у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, кандидата Нине Перовић, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 21. 4. 2021. до 6. 5. 2021. године. ИЗВЕШТАЈ