Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави – кандидати Александра Андрић и Наташа Ковачевић

Извештај Комисије о избору два наставника у звање сарадника у настави за научну област Педагошке науке, ужу научну област Педагогија, кандидата Александре Андрић и Наташе Ковачевић, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 17. 3. 2021. до 1. 4. 2021.…