Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Небојша Лазић

Извештај Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, кандидат проф. др Небојша Лазић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 25. 8. 2020. до 24. 9. 2020. године. ИЗВЕШТАЈ