Извештај Комисије о избору у звање лектора кандидат Јелена Ковач

Извештај Комисије о избору у звање лектора, научна област Филолошке науке, ужа научна област Шпански језик, кандидат Јелена Ковач. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 17.05.2018. до 01.06.2018. ИЗВЕШТАЈ