Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави кандидат Аница Радосављевић

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави, научна област Филолошке науке, ужа научна област Историја српске књижевности, кандидат Аница Радосављевић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 09.03.2018. до 24.03.2018.. ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат доц. др Марта Вукотић

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Историја уметности, кандидат доц. др Марта Вукотић. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 08.03.2018. до 07.04.2018. ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави, предложени кандидат Мина Манић

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави, научна област Психолошке науке, ужа научна област Психологија, кандидати: Мина Манић, Ивана Шакић, Александар Стевановић и Биљана Пејић. Предложени кандидат је Мина Манић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 07.03.2018. до 22.03.2018.. ИЗВЕШТАЈ

Резултати испита – Школске педагогије 1

Испит из Школске педагогије 1 –  Резултати   Ивана Јаковљевић – 6 Ивана Симоновић – 6 Сања Вучовић – 7 Милена Илић – 7 Марица Аритоновић – 8   Испит из Школске педагогије 2 –  Резултати   Ана Стојановић – 9