Резултати испита – Дидактика 1, Методика 2, Педаг. истраж. у васп.

Резултате испита можете погледати на следећем линку: Дидактика 1, Методика природно-математичког образовања (Методика 2), Педагошка истраживања у васпитању и образовању (Мастер)

Извештај Комисије о избору у звање асистента, предложени кандидат Никола Живић

Извештај Комисије о избору у звање асистента, научна област Социолошке науке, ужа научна област Социологија, кандидати: Никола Живић и Ђорђе Радовановић. Предложени кандидат је Никола Живић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 13.02.2018. до 28.02.2018.. ИЗВЕШТАЈ