Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Исидора Комадина

Извештај Комисије о избору у звање асистента, научна област Филолошке науке, ужа научна област Лингвистичка русистика, кандидат Исидора Комадина. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 03.07.2017. до 18.07.2017. ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат доц. др Борис Братина

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора, научна област Филозофске науке, ужа научна област Нововековна-савремена филозофија, кандидат доц. др Борис Братина. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 03.07.2017. до 02.08.2017. ИЗВЕШТАЈ