Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Александар Ристески

Извештај Комисије о избору у звање асистента, кандидат Александар Ристески, научна област Филозофске науке, ужу научну област Античка-средњовековна филозофија. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 15.03.2017. до 29.03.2017. ИЗВЕШТАЈ